"Ako bi ovakav rezultat bio prihvaćen kao novi lijek na recept, tada bi se razvila industrija od milijardu dolara, a lijek bi bio dostupan svima i odmah."

Dr Norman Rosenthal
Čuveni psihijatar i jedan od najprodavanijih autora