Veća otpornost na stres

Svakodnevica modernog života postaje sve kompleksnija i stresnija. Jeste li pod pritiskom? Pokušajte tehniku TM.

Saznajte više o tome kako TM utječe na stres